RankNameLevelAbyss PointsRaceClassGender
1Kensei6531,332,131ElyosRiderMale
2Rubyne6526,503,773ElyosClericFemale
3Zoldlany6525,069,338AsmodianTemplarFemale
4Papa6519,565,753ElyosClericMale
5Cherry6514,191,378ElyosClericFemale
6Sarkany6511,759,672AsmodianTemplarMale
7Barbaros658,269,111AsmodianClericFemale
8Mystiqa656,133,408AsmodianGunnerFemale
9Kitti654,114,915ElyosGladiatorFemale
10Nymeria653,998,785ElyosClericFemale
11Lours653,241,540AsmodianClericMale
12Tuberkolozis653,019,155AsmodianChanterMale
13Lili652,647,548AsmodianClericFemale
14Csalfi652,552,472ElyosGladiatorMale
15Vannessza652,542,595ElyosSpirit MasterFemale