RankNameLevelAbyss PointsRaceClassGender
1Rubyne6553,407,268ElyosClericFemale
2Kamerun6544,214,391ElyosAssassinFemale
3Kensei6531,332,342ElyosRiderMale
4Zoldlany6526,082,454AsmodianTemplarFemale
5Papa6519,565,767ElyosClericMale
6Littlegirl6518,781,027ElyosTemplarFemale
7Sarkany6516,634,340AsmodianTemplarMale
8Cherry6514,441,040ElyosClericFemale
9Hesoyam6510,743,080ElyosRangerFemale
10Kepler656,539,024AsmodianRangerMale
11Hanng656,497,833ElyosBardFemale
12Ferces654,537,071ElyosGunnerFemale
13Kitti654,115,115ElyosGladiatorFemale
14Farkas654,018,707ElyosBardMale
15Vannessza652,544,141ElyosSpirit MasterFemale